Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho PGS.TS. Đậu Bá Thìn

3/22/2023 9:15:43 AM
Chiều ngày 21/03/2023, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị Quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với PGS. TS. Đậu Bá Thìn.
Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/pht-moi-20230322091534-e.jpg

 

Tin liên quan