Quyết định thực tập tốt nghiệp (số 1877/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27.09.2021)

10/21/2021 3:25:54 PM
Dành cho sinh viên các lớp Đại học K22C,D; K23A,B,C đào tạo liên thông từ TC, CĐ,VB2. Ngành: Kế toán. Hình thức: CQ. Khoa KT-QTKD. Năm học 2021 -2022.

Tin liên quan