Quyết định thực tập tốt nghiệp (số 1876/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27.09.2021)

10/21/2021 3:33:38 PM
Dành cho sinh viên các lớp Đại học K23A,B đào tạo liên thông từ TC, CĐ,VB2. Ngành: Quản trị kinh doanh. Hình thức: CQ. Khoa KT-QTKD. Năm học 2021 -2022.

Tin liên quan