Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 Chương trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

4/26/2023 8:50:38 AM
Sau phiên khảo sát sơ bộ, sáng ngày 22/4/2023, tại Trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 05 CTĐT đại học và 02 CTĐT trình độ thạc sĩ với Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (TT. KĐCLGD - ĐHQGHN)

Tin liên quan