CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

3/18/2023 11:10:23 AM

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, sáng ngày 17/03/2023, Công đoàn Trung tâm GDTX đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/dhcd-tt-gdtx-20230318111221-e.jpg

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công Đoàn Trung tâm Nhiệm kỳ 2017-2022, Phương hướng và nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2023-2028, Báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết của Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Trung tâm GDTX  Nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Thúy Huệ

2. Đ/c Mai Quang Hưng

3. Đ/c Hoàng thị Thanh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Công đoàn Trung tâm GDTX dự Đại hội Công đoàn Trường gồm 02 đồng chí:

1. Đ/c Phạm Văn Hiền

2. Đ/c Nguyễn Thúy Huệ

          Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” vì sự phát triển của Trung tâm và Nhà trường, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Trung tâm GDTX quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Công Đoàn lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra./.

Tin liên quan