Khảo sát sơ bộ đánh giá chu kỳ 2 chất lượng giáo dục Trường Đại học Hồng Đức

6/23/2022 3:00:24 PM

Chiều ngày 20/6/2022, tại phòng 404 Nhà Điều hành Trường Đại học Hồng Đức, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chu kỳ 2 chất lượng giáo dục Trường Đại học Hồng Đức

Một số hình ảnh:

Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-1-20220623025839-e.jpg
Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-2-20220623025850-e.jpg
Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-3-20220623025856-e.jpg
Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-4-20220623025907-e.jpg
Media/2030_ttgdtx.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-5-20220623025913-e.jpg

 

Tin liên quan